Update Corona - Clubavonden gaan voorlopig niet door

Update begin Januari 2021

Naar aanleiding van de huidige maatregelen van het kabinet (bijna volledige lockdown) zijn alle clubavonden vooralsnog komen te vervallen. We hopen binnen niet al te lange termijn weer gezamelijke activiteiten te kunnen ondernemen. We houden de geldende maatregelen en richtlijnen in de gaten en zullen over eventuele activiteiten communiceren zodra er weer mogelijkheden zijn. Via de site en via een persoonlijke mail zullen jullie op de hoogte gehouden worden.

Wij als bestuur hadden het liever anders gezien, maar helaas zijn er geen andere mogelijkheden voorhanden.

Als er nog vragen zijn, laat het dan even weten. We zullen daar dan zo snel mogelijk op terug komen.


Blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Update clubavonden VVC de Meivlieg

We hopen dat jullie de  afgelopen periode allemaal gezond zijn doorgekomen en dat we snel alles wat te maken heeft met het Corona virus achter ons kunnen laten.

Van diverse kanten kwam het verzoek om eens wat duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de onze clubavonden. Er vanuit gaand dat we geen last zullen hebben van een 2e golf,  willen we met ingang van 1 september de clubavonden vervolgen. We hebben dan nog 1 maand zomerseizoen, om vanaf 1 oktober het winterprogramma op te starten. Dit is ons plan, maar dat moet nog afgestemd worden met het Dorpshuis (het Dorpshuis gaat weer open vanaf 17 augustus).

Het spreekt voor zich dat alle maatregelen die Kabinet, de burgemeesters, de veiligheidregio’s en last but not least het Dorpshuis voorschrijven strikt opgevolgd moeten worden. Dus bijv. 1 1/2 mt. is anderhalve meter en als een mondkapje verplicht wordt, dan moet dat maar. Iedereen die zich hier in kan vinden is van harte welkom. Het bestuur van VVC de Meivlieg is niet van plan om als “handhavers” op te treden. Uiteraard moet ieder voor zich bepalen of je het wel of niet prettig vind om naar de club te komen.

Hoe dat winterprogramma eruit komt te zien en of de traditionele visdagen met VVC Midden Limburg (in Wilnis de snoekdag en in Limburg de Grensmaas) doorgang vinden, zal zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

Wij hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten vanaf 1 september.

Clubavonden geannuleerd

Helaas is ook VVC de Meivlieg niet imuun voor het Corona virus. De clubavonden in het dorpshuis zijn voor de voorzienbare toekomst geannuleerd. We hopen iedereen in goede gezondheid snel daarna weer te kunnen ontmoeten in het dorpshuis. Meer informatie hierover volgt zodra er iets bekend is via de mail en de site van de Meivlieg.

Vliegbinden voor beginners deel 3

Op verzoek van een van de beginners deze keer een buzzer, zoals ik mijn buzzers vaak bind. Daarna nog een goud kop nymph, nu met een zilver / grijs gekleurde kop. Een zeer eenvoudig maar zeer goede nymph op de rivier. Hier heb ik al menig heel grote forel mee gehaakt en een aantal gevangen. 

Google Maps