Wat een jaar, wat een dag ...

Wat een jaar, wat een dag....

2020 zou een mooi jaar worden, met een trip naar de canadese rockies (niet perse om te vissen) op het programma. Het liep iets anders. Vakantie naar Frankrijk met mijn vrouw, helaas ook niet, door code oranje in steeds meer stukken van Europa. Gelukkig zijn we vlak daarvoor nog net op tijd even een weekje in Oostenrijk geweest met Piet, John en Hans. Een super leuk weekje vissen op de plek waar we al vele jaren komen.

Lees meer

De Ridders van de Großarler Ache

4e KEUS

 

Dit had een reisverslag van een IJslandse visvakantie met een grote groep vissers kunnen zijn ware het niet dat het vliegvissen de laatste jaren daar aardig in de lift zit. En daarmee ook de prijzen. Het had het reisverslag van een kleinere groep naar het alternatief Schetland kunnen zijn. Ware het niet dat het Corona virus het reizen ernaar toe niet, een tijdje wel en ten tijde van het geplande vertrek toch weer niet toestond. Ook een verslag van een groepje vliegvissers uitwijkend naar het Grand Massif in Frankrijk is het niet geworden. Het virus kleurde de gebieden eromheen op de kaart een week voor vertrek steeds roder.

Lees meer

Update Corona - Clubavonden gaan voorlopig niet door

Update begin Januari 2021

Naar aanleiding van de huidige maatregelen van het kabinet (bijna volledige lockdown) zijn alle clubavonden vooralsnog komen te vervallen. We hopen binnen niet al te lange termijn weer gezamelijke activiteiten te kunnen ondernemen. We houden de geldende maatregelen en richtlijnen in de gaten en zullen over eventuele activiteiten communiceren zodra er weer mogelijkheden zijn. Via de site en via een persoonlijke mail zullen jullie op de hoogte gehouden worden.

Wij als bestuur hadden het liever anders gezien, maar helaas zijn er geen andere mogelijkheden voorhanden.

Als er nog vragen zijn, laat het dan even weten. We zullen daar dan zo snel mogelijk op terug komen.


Blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Update clubavonden VVC de Meivlieg

We hopen dat jullie de  afgelopen periode allemaal gezond zijn doorgekomen en dat we snel alles wat te maken heeft met het Corona virus achter ons kunnen laten.

Van diverse kanten kwam het verzoek om eens wat duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de onze clubavonden. Er vanuit gaand dat we geen last zullen hebben van een 2e golf,  willen we met ingang van 1 september de clubavonden vervolgen. We hebben dan nog 1 maand zomerseizoen, om vanaf 1 oktober het winterprogramma op te starten. Dit is ons plan, maar dat moet nog afgestemd worden met het Dorpshuis (het Dorpshuis gaat weer open vanaf 17 augustus).

Het spreekt voor zich dat alle maatregelen die Kabinet, de burgemeesters, de veiligheidregio’s en last but not least het Dorpshuis voorschrijven strikt opgevolgd moeten worden. Dus bijv. 1 1/2 mt. is anderhalve meter en als een mondkapje verplicht wordt, dan moet dat maar. Iedereen die zich hier in kan vinden is van harte welkom. Het bestuur van VVC de Meivlieg is niet van plan om als “handhavers” op te treden. Uiteraard moet ieder voor zich bepalen of je het wel of niet prettig vind om naar de club te komen.

Hoe dat winterprogramma eruit komt te zien en of de traditionele visdagen met VVC Midden Limburg (in Wilnis de snoekdag en in Limburg de Grensmaas) doorgang vinden, zal zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

Wij hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten vanaf 1 september.

Google Maps