In Memoriam: Peter van Gijn

 

Peter van Gijn
Peter van Gijn


Tot onze verbijstering werden wij maandag 6 mei jongstleden op de hoogte gebracht van het onverwachte overlijden van Peter van Gijn, voorzitter van onze club.
Peter is slechts 56 jaar geworden.


Peter was voorzitter vanaf april 2017 en bij zijn aantreden gaf hij te kennen prioriteit te willen leggen bij het weer laten toenemen van het aantal leden (helaas had ook de Meivlieg, zoals vele andere verenigingen, te maken met een terugloop in het aantal leden).


Peter had voldoende ideeën. Helaas is de tijd te kort gebleken om aan al deze ideeën richting te geven.
In de geest van Peter zullen wij doorgaan in het streven naar een verdere versteviging van de basis van de Meivlieg om zo een heel lang voortbestaan te garanderen.

 

Peter bedankt voor al jouw inspiratie. Wij gaan er zeker mee aan de slag.

Wij wensen Yvonne, Jorn en Kars, de familie en kennissen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Blijk van Waardering voor Dick Feenstra

Blijk van Waardering voor Dick Feenstra

Bij Dick is ruim 2 jaar geleden Alzheimer geconstateerd en hij heeft daardoor zijn werkzaamheden voor onze club moeten neer leggen. Inmiddels is Dick opgenomen in een verzorgingstehuis en hebben we gemeend Dick op deze wijze een tastbare herinnering aan onze club te geven.

Afsluiting Bindseizoen 2018/2019 met Dennis Sander

 

Dennis weet het een en ander van snoekstreamers en was bereid een tweetal patronen voor te binden op de laatste Meivlieg bindavond van 2019.

 

Snoek Streamers binden met Dennis Sander
Snoek Streamers binden met Dennis Sander

Strikt genomen was het tweede patroon geen streamer maar een popper. De moraal van dit bindverhaal was echter dat een bindtechniek, het herhalend reverse inbinden van materiaal, zich uitstekend leent om vlug en makkelijk een Streamer met "Body" maar weinig materiaal op te bouwen. En deze techniek is ook toepasbaar op een Popper.

 

Reverse inbinden
Reverse inbinden


"Vlug en makkelijk" uit zich natuurlijk niet bij een eerste keer een patroon uitvoeren maar gelukkig konden de meeste cursisten aan het eind van de avond heel acceptabele streamers en poppers laten zien. Niet in de laatste plaats omdat Dennis jaloersmakend kundig voorbond maar ook vele meters maakte bij het rondlopen van de bindtafel, ondertussen de cursisten ondersteunend en corrigerend waar nodig.

 

Bindmateriaal in allerlei kleuren
Bindmateriaal in allerlei kleuren

Dennis had een rijke verzameling aan kleurrijk bindmateriaal meegemomen zodat ook oudere snoeken met zichtproblemen verleid kunnen worden om deze streamers eens te proeven.

 

Resultaat! En een tevreden binder
Resultaat! En een tevreden binder


Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op Dennis' website: www.bigstreamers.com

 

Google Maps