Bestuurwisselingen in 2017.

 

Tijdens de jaarvergadering op 11 april 2017 vond o.a. wisseling van een aantal bestuursleden plaats. Dick Feenstra trad af als voorzitter en Mike Dijkstra als bestuurslid. Zij werden opgevolgd door Peter van Gijn , Micha ten Broeke en Cees Determann. Ons nieuwe bestuur bestaat nu v.l.n.r. uit Micha ten Broeke (best.lid), Herman Tossijn (secr), Peter van Gijn (vz), Sjef Kögeler (penn.) en Ceest Determann (best.lid). In de notulen schreef Herman Tossijn het volgende over de bestuurwisseling.

“Dick Feenstra is aftredend en niet herkiesbaar. Mike Dijkstra is aftredend en niet herkiesbaar. Voor de functie van voorzitter draagt het bestuur Peter van Gijn voor. Voor de functie van bestuurslid draagt het bestuur Cees Determann (ledenadministratie) voor en Mischa ten Broeke (activiteitencommissie/organisatie thema-avonden) voor.

Intermezzo

Jan Bolt is gevraagd een dankwoord tot Mike te richten. Hij memoreert: -26 jaar lid van de Meivlieg, bestuurslid vanaf 2003, organisatie van filmavonden, thema-avonden en gastsprekers, instructeur van werpcursussen voor gevorderden, introductie van het french nimfen, organisatie van visreizen naar Amerika (Henry’s Fork, Madison en Big Hole) en Slovenië (Sava en Soca). Hiervoor en voor al zijn bestuursjaren wordt Mike gewaardeerd en bedankt, Jan overhandigt hem een klein presentje en spreekt de hoop uit dat Mike betrokken zal blijven bij de vereniging-.

Tom Neumeier is bereid gevonden een dankwoord tot Dick te richten. -Dick is 27,5 jaar lid van de Meivlieg, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter. Zijn gezondheid dwingt hem te stoppen. Op de nieuwjaarsreceptie heeft hij de club ingelicht over Alzheimer. Gelukkig slaat de medicatie goed aan en ervaren we Dick weer als van ouds. Tom noemt Dick’s vele initiatieven om het lidmaatschap van de Meivlieg aantrekkelijk te laten zijn en aan te passen aan de eisen van de huidige tijd en wensen van de vliegvissers: het organiseren van vistrips naar Luxemburg en Duitsland, een ongedwongen vergadercultuur en het inbrengen van nieuwe impulsen voor de bindavonden. Tom overhandigt Dick een klein presentje en spreekt de hoop uit nog lang te mogen genieten van Dick zijn visverhalen, lootjesverkoop en vistrips-. “

De aftredende bestuursleden werden met luid applaus bedankt voor al hun werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren en de nieuwe bestuursleden werden met luid applaus welkom geheten. Daarna zette het nieuwe bestuur de vergadering voort.

De Redactie

Google Maps