In Memoriam: Dick Feenstra

 

Donderdag 24 juni is Dick Feenstra, lid en oud voorzitter van onze club, na een relatief kort ziekbed, overleden.


Dick was een van de leden uit de beginperiode van de Meivlieg en heeft altijd daar waar hij kon zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de club.

Dick is zelfs een aantal jaren voorzitter geweest. Tijdens deze periode werd bij Dick een beginnende vorm van dementie geconstateerd. Reden voor Dick om zijn voorzitterschap neer te leggen.

Begin 2019 leidde zijn ziekte tot opname in een verzorgingshuis.

Op 2 april 2019 is Dick, tijdens de Algemene Ledenvergadering een “Blijk van waardering” verleend voor al het werk dat hij voor onze club heeft verricht.

Dick en zijn vrouw Janny

Dick en zijn vrouw Janny

 

We zullen je altijd herinneren als iemand die zijn kennis wilde delen en daar waar nodig de vaardigheden van het vissen met de vlieg bij te brengen.

 

Google Maps