1987 - 2012 VVC De Meivlieg bestaat 25 jaar/ stukje historie

In gesprek met John Zandvliet, Piet van der Putten en Joopvan den Berg , drie van de oprichters van VVC De Meivlieg.
Op 2 juni 1987 vond de feitelijke oprichting van vliegvis-club  de “Meivlieg” plaats. Een terugblik en een vooruitblik is daarom op zijn plaats. De redactie van de INFO van de “Meivlieg” , Jan van Westerop en Ton van Dalen hebben een gezamenlijk interview gehouden met drie van de oprichters van onze club. We hadden de vragen goed voorbereid en zelfs vooruit gestuurd, maar als die gasten eenmaal beginnen te praten over vissen, tripjes, drank en plezier, dan raak je als redacteur al snel ondergesneeuwd. Daarbij komen dan ook nog stapels foto’s tevoorschijn en dan vliegt de ene anekdote na de andere over tafel. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal een beetje bij en is ook niet zo erg, maar erg veel lijn zat er daarom niet in.

Op maandag 27 februari 2012 hadden wij een afspraak gemaakt bij John Zandvliet in Amstelveen. Zelfs iemand die al meerdere keren bij John geweest is, kan zijn huis waarschijnlijk nog steeds niet meteen vinden. Het is een wonder dat hij elke avond zelf vlot thuis komt.


Gelukkig bestaat er zoiets als een Tom Tom, dus keurig om zeven uur meldde ik mij aan de deur. Joop en Piet waren er al en Jan liet nog even op zich wachten (navigatieproblemen). Gelukkig duurde dat niet al te lang dus onder het genot van een bak koffie en een dikke koek (bedankt Carla) begonnen wij de mannen te ondervragen.

Het is eigenlijk allemaal begonnen bij de Castingvereniging Amsterdam. Nu weten de meeste vliegvissers wel ongeveer wat casten inhoudt, maar toch even ter verduidelijking, die castingvereniging was een club waar volwassen mannen gooiden met werphengels en gewichtjes om een bepaald doel te raken of een afstand te halen. Ook waren er mannen die wierpen met vliegenhengels, waaronder Piet, John en Joop. De leden kwamen wekelijks bijeen op de Bosbaan en geloof het of niet maar er was een caster die met een vliegenhengel (tweehandig, dat wel) over de Bosbaan heen kon gooien. Nou dat hadden we wel eens willen zien. Af en toe werd er ook wel eens gevist maar dat was niet de hoofdzaak. In die tijd werden er ook al vliegen gebonden. En dat gebeurde in het kantoor van de HVA in de N. Witsenstraat.

Een aantal casters, waaronder John, Piet en Joop, wilde zich meer gaan toeleggen op het vliegvissen en dit onder de vlag van de castingvereniging gaan organiseren. De toenmalige voorzitter zag dit “vernieuwende” voorstel helemaal niet zitten, dus konden de mannen dat rustig vergeten. Eigenwijs als deze heren zijn, staken zij toen de koppen bij elkaar om toch hun plan tot uitvoering te brengen. Een van de belangrijkste zaken was daarbij het vinden van een goed onderkomen.  Uiteindelijk werd dat gevonden in het ons allen intussen overbekende Dorpshuis in Badhoevedorp. Op dit veldje naast het dorpshuis ging de kogel door de kerk .... de vereniging zou er komen. V.l.n.r. Piet v.d. Putten, John Zandvliet ne Fred Hofmeijer Op het veldje naast dat Dorpshuis hebben de vijf mannen die dit snode plan hadden opgevat, John Zandvliet, Joop  van den Berg , Piet van der Putten, Claire van Ommen en Fred Hofmeijer zitten overleggen. Die dag ging de kogel door de kerk, de vereniging zou er komen.

In de periode dat dit allemaal gebeurde zou er een braderie georganiseerd worden in Amstelveen en hier zou de castingvereniging promotieactiviteiten gaan houden. Er bleek echter nog iets anders te zijn waar de aandacht nodig was en dus werd de stand op de braderie door de castingvereniging niet echt fanatiek gebruikt. Hier speelden de toekomstige Meivliegers handig op in door flyers te maken waarop aangekondigd werd dat er een nieuwe vliegvis-vereniging opgericht zou worden. Deze flyers werden op de braderiestand (mogelijk gemaakt door Koos Rood) uitgedeeld. Ook werden de flyers bij hengelsportzaken en andere winkels neergelegd.
... de braderiestand (mogelijk gemaakt door Koos Rood)

In de flyers werd opgeroepen om naar de eerste clubavond van de nieuwe vereniging in het Dorpshuis te komen alwaar o.a. een film over vliegvissen vertoond zou worden, met dank aan Henk Peeters. Op deze uitnodigingen kwamen acht personen af, waarvan er zeven zich direct als lid aanmeldden. Een persoon (onze huidige voorzitter) wilde eerst nog even de kat uit de boom kijken. Teleurstellend, maar dat is toch nog goed gekomen. Op die manier werd er op de oprichtingsbijeenkomst op 2 juni 1987 gestart met 12 leden.

Joop van den Berg was de eerste voorzitter van VVC de MeivliegOm te kunnen oefenen met werpen waren er natuurlijk spullen nodig. Zo kreeg John van Henk Peeters 5 hengels, reels en lijnen voor het symbolische bedrag van een gulden per set. Ook werden er aan alle kanten haken, veren, klosjes garen etc., bij elkaar gebietst. Dat was ook wel nodig want er ging heel wat materiaal doorheen. Vanaf het begin van de club tot op de dag van vandaag is Piet van der Putten daarbij een toegewijd materiaal- beheerder geweest.                                          Bij het binden waren de instructeurs behoorlijk streng, geen goede vlieg, beetje scheef, draadje los, hup de aansteker ging eronder. Vervelend voor de aspirant binder maar haken kosten geld en die moeten goed gebruikt worden. Voor emotie over de eerste zelf gebonden vlieg was geen plaats.

Hans de Groot zorgde intussen regelmatig voor nieuwe gadgets, zoals de leugenaar (40cm meetlat) stickers etc.  Daarmee kon de club zich mooi profileren.

De club groeide snel, van twaalf naar vijfendertig en van vijfendertig naar vijfenzeventig man. Jarenlang heeft de club zelfs in de luxe positie verkeerd dat er een ledenstop was bij 100 en dat er een wachtlijst voor het lidmaatschap was. Die groei was best wel ingrijpend en er moesten dus goede plannen gemaakt worden over het reilen en zeilen van de club. In die tijd was bijvoorbeeld het contributie betalen in januari. Niet betaald, een tientje boete en de maand daarop direct geroyeerd. Direct een klein bruggetje naar onze “wanbetalers”: laat je penningmeester en je vismaten niet in de kou staan. De vereniging moet aan zijn verplichtingen voldoen en dat gaat alleen als iedereen op tijd zijn contributie betaalt. Met op tijd bedoelen we niet oktober, maar direct na het ontvangen van de rekening.

Over het concept van de vereniging is goed nagedacht. Andere verenigingen hadden meestal één keer per twee weken of één keer per maand een clubavond. De oprichters hadden echter het gevoel dat zij de leden betrokken dienden te houden. Daarom had de “Meivlieg” vanaf het begin een wekelijkse clubavond. Twee weken bindles, een keer herhalen en een thema-avond.  Er waren vaste instructeurs die precies wisten in welk stadium de binder zich bevond. Dit kwam de kwaliteit van de lessen zeker ten goede. De club heeft daarbij ook kunnen profiteren van het lidmaatschap van een aantal coryfeeën op vliegvisgebied. Zo verzorgden bekende binders (ook lid van de “ Meivlieg”) zoals Hans de Groot, Herman Broers, Hans Weilemann en Henk Verhaar instructies op de bindavonden.

In enkele bladen verschenen verhalen over de bijzondere bezigheden van vliegvissers. Hier Gerrit en Henk Rubers in actie, november 1988Nieuwe leden kregen eerst een uitgebreid gesprek met de penning- meester. Geen ballotage- commissie maar wel een duidelijk gesprek over het hoe en wat binnen de club.
Daarbij is het ook wel eens voorgekomen dat de penningmeester het aspirant-lid heeft afgeraden zich aan te melden. Wat hij toen ook gelukkig maar niet gedaan heeft.

De leden van de “Meivlieg” hebben veel bijgedragen aan het promoten van het vliegvissen in Nederland en verre omgeving. Er werden buitenlandse reizen georganiseerd, boekjes geschreven, verzekeringen geregeld, instructiedagen gehouden en zelfs werd met medewerking van de Meivliegers een heuse vliegvis-school opgericht. Deze wordt nog steeds twee keer per jaar in Wilnis  gehouden onder auspiciën van de VNV. John Zandvliet geeft daar nog steeds les en Piet van der Putten en Herre Schop deden dat tot voor kort.

John vertelde ook nog over het begin van het vissen met de beetverklikker. Nu niet meer weg te denken, maar destijds was dat “not done”.

Visdag ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van VVC De Meivlieg, waarbij Piet v .d. Putten en John Zandvliet een fraai pass-partout van Hans de Groot onvingen (een meivlieg in tien stadia).

Vooral Joop heeft erg zijn best gedaan om een ruisvoornvijver te creëren naast het Dorpshuis. In zijn gedachten zou het een Walhalla geweest zijn om nieuwe leden werples en visles te kunnen geven op ons eigen terrein. Er werden visdagen georganiseerd waarbij iedere visser een emmer meekreeg die hij moest vullen met ruisvoorns. Dat was nog in de tijd dat er veel gevangen werd in Wilnis, met een groep Meivliegers wel tot 1500 stuks per dag. Joop had een grote bak in zijn bus staan en aan het eind van de visdag werd er naar Badhoevedorp gereden en werd de bak in de vijver geleegd. Op die manier verdwenen destijds duizenden voorns van Wilnis naar Badhoevedorp. Omdat het water van de vijver vrij troebel was hebben Joop en Piet samen zelfs nog geprobeerd waterplanten te plaatsen. Al de moeite bleek echter voor niets want door twee keer een riool overstort is het plan nooit geworden wat ze gehoopt hadden.. Toch geeft dit verhaal ook aan met hoeveel energie de club is bezig geweest.

... moet kunnen ...Tijdens de vele vistripjes met de leden van de “Meivlieg” is er ontzettend veel gelachen en nog meer gedronken. Nu zijn we zelf niet vies van een glaasje maar als we de verhalen zo horen, ging er meer doorheen dan gezond is voor een mens. Verhalen over wodka-peren, het leeghalen van de plaatselijke SPAR, neutjes voor, tijdens en na het ontbijt, neutjes op de brug, het ging maar door. Je zou bijna zeggen dat er niet gevist werd, maar dat was echt niet zo. Vliegvissen is tenslotte een hobby die je met je maten beleeft en daar hoort ook vaak een drankje bij, moet kunnen.

In de vijfentwintig jaar die de “Meivlieg” nu bestaat, zijn er vier verschillende voorzitters geweest namelijk Joop van den Berg, Robbert Borrenbergs, Jan Bolt en Dick Feenstra. Iedere voorzitter heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft zijn inbreng in de club gehad. Namens alle leden willen we jullie bedanken voor je inzet en het goede leiderschap. Dat geldt natuurlijk ook voor de penningmeesters, secretarissen, commissieleden en de overige actieve leden. Iedereen heeft op zijn of haar manier bijgedragen aan het succes van onze club. Zonder al die actieve mensen kan een club niet bestaan.

En het is mooi te zien dat er ook nu weer een groep enthousiastelingen is die op allerlei manieren de club levendig en aantrekkelijk houdt.

VVC “De Meivlieg” bestaat op 2 juni 2012 precies 25 jaar. En precies op die dag zullen we samen het glas kunnen  heffen op deze gebeurtenis. En dat zullen we doen op een zeer geschikte locatie aan de Vecht die in 2011 door een van de redacteuren juist als prima ruisvoornstek was ontdekt. Wij verheugen ons erop en hopen jullie daar allemaal te zien.

Jan van Westerop en Ton van Dalen

 

 

Google Maps