In Memoriam: Dick Feenstra

 

Donderdag 24 juni is Dick Feenstra, lid en oud voorzitter van onze club, na een relatief kort ziekbed, overleden.


Dick was een van de leden uit de beginperiode van de Meivlieg en heeft altijd daar waar hij kon zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de club.

Dick is zelfs een aantal jaren voorzitter geweest. Tijdens deze periode werd bij Dick een beginnende vorm van dementie geconstateerd. Reden voor Dick om zijn voorzitterschap neer te leggen.

Begin 2019 leidde zijn ziekte tot opname in een verzorgingshuis.

Op 2 april 2019 is Dick, tijdens de Algemene Ledenvergadering een “Blijk van waardering” verleend voor al het werk dat hij voor onze club heeft verricht.

Dick en zijn vrouw Janny

Dick en zijn vrouw Janny

 

We zullen je altijd herinneren als iemand die zijn kennis wilde delen en daar waar nodig de vaardigheden van het vissen met de vlieg bij te brengen.

 

Bindavonden in full swing

De bindavonden zijn in volle gang. Hier de tafel met een vaste groep van vier enthousiaste beginnende binders onder leiding van John en Herre. Er wordt gebonden aan de hand van het VNV boekje  "Vliegbinden vanaf het begin tot een heel eind"  van de hand van Paul Blokdijk en John Zandvliet.

Lees meer

Cursus Vliegbinden voor Beginners start 8 oktober

 

Ook niet-leden zijn ter kennismaking van harte welkom!

De cursus binden voor beginners zal gegeven worden door twee van onze beste binders, John Zandvliet en Herre Schop. Uitgangspunt is het VNV boekje  "Vliegbinden vanaf het begin tot een heel eind"  van de hand van Paul Blokdijk en John Zandvliet.

De start is 8 oktober 's avonds om 20 uur in ons clubhuis te Badhoevedorp. De frekwentie is 2 opvolgende dinsdagavonden cursus, de 3e dinsdag herhalen en vervolgens de 4 e dinsdagavond niet binden maar een thema avond met een film, een spreker, een bekende vliegbinder of een ander vliegvis onderwerp. Daarna weer 2 opvolgende dinsdagavonden cursus, 3e dinsdag herhalen enz. Dus steeds blokken van 4 avonden. En dat gedurende de 6 wintermaanden . Zodra de diverse avonden ingevuld zijn kun je dat zien in de agenda op onze homepage.

Het belooft een mooie cursus te worden. Dus zorg dat je hem niet mist. Clubleden kunnen zich opgeven bij John of Herre of via een reply op de mail die ze ontvangen.

Niet leden die nieuwsgierig zijn en eens willen komen kijken of meedoen kunnen zich opgeven via onze homepage onder Contact / Redactie, of gewoon even langskomen op een van de eerste bindavonden in oktober (zie de agenda hiernaast). Als je helemaal geen bindspullen hebt kun je dat melden dan hebben wij meestal wel wat voor je.

Tot op 8 oktober !

De redactie

 

In Memoriam: Peter van Gijn

 

Peter van Gijn
Peter van Gijn


Tot onze verbijstering werden wij maandag 6 mei jongstleden op de hoogte gebracht van het onverwachte overlijden van Peter van Gijn, voorzitter van onze club.
Peter is slechts 56 jaar geworden.


Peter was voorzitter vanaf april 2017 en bij zijn aantreden gaf hij te kennen prioriteit te willen leggen bij het weer laten toenemen van het aantal leden (helaas had ook de Meivlieg, zoals vele andere verenigingen, te maken met een terugloop in het aantal leden).


Peter had voldoende ideeën. Helaas is de tijd te kort gebleken om aan al deze ideeën richting te geven.
In de geest van Peter zullen wij doorgaan in het streven naar een verdere versteviging van de basis van de Meivlieg om zo een heel lang voortbestaan te garanderen.

 

Peter bedankt voor al jouw inspiratie. Wij gaan er zeker mee aan de slag.

Wij wensen Yvonne, Jorn en Kars, de familie en kennissen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

  • 1
  • 2

Google Maps