Clubtrips zomer 2018, een terugblik

Na vele jaren elke zomermaand een clubvistrip georganiseerd te hebben, mogen we zo langzamerhand wel spreken van een club-traditie. De organisatoren zijn Dick Feenstra, Tom Neumeier en Jan van Westerop.  De trips gaan in mei naar de Grensmaas in Limburg, in juni naar de Sure in Luxemburg, in juli naar het Twiske in Noord Holland en in augustus naar de grote rivieren. De eerste jaren heeft ook de Diemel in Sauerland nog op het programma gestaan, maar sinds vele clubleden in die tijd in Slovenië aan het vissen zijn, is deze clubtrip vervallen. Wel gaan ieder jaar een paar clubleden die via de clubtrip kennis hebben gemaakt met de Diemel, daar individueel nog regelmatig naar toe.

Over bovengenoemde clubvistrips zijn in het verleden vele uitgebreide verslagen op deze site verschenen. Je kunt ze vinden onder het hoofdje artikelen. Dit jaar doen we het wat korter via een terugblik op de diverse trips.

 

 De Grensmaas 12 mei 2018.

Op 12 mei 2018 togen een achttal meivliegers  vol verwachting richting Limburg voor de jaarlijkse Grensmaasdag.

Vol  verwachting  omdat er de afgelopen jaren altijd wel iemand geweest was die een joekel van een Barbeel mocht landen , omdat de weersomstandigheden en  de waterstand op deze  Grensmaasdag  goed leken te zijn en last but not least omdat de organisator van dit jaar, Henk Houben, zelf een super-fanaat Grensmaasvisser, twee dagen  tevoren nog wat foto’s  op had gestuurd van een Super Grand Slam  die hij op 9 mei op de Grensmaas  gevangen had : Roofblei, brasem en meerval op de vlieg op één dag ! En dat beloofde wat .

Maar helaas, deze  schitterende visdag met een stralende zon en een voortreffelijke ontvangst  en verzorging door onze Limburgse visvrienden heeft nauwelijks vis opgeleverd. Alleen Mario en Jaap hebben vis gehaakt en John wist nog een paar voorns te verschalken. We hebben gedurende de dag op de drie beste stekken gevist en tussendoor zeer luxe gepicknickt . De vangsten bleven echter beperkt tot de boven genoemde.  Zelfs onze Limburgse vrienden konden niets vangen.

Mario schreef over hun vangsten het volgende :

Jaap kwam aanlopen en haakte bijna direct een dikke Brasem in de volle stroming.

Helaas hebben we daar geen foto van want Jaap had geen zin om de “slijmjurk” op te pakken.

Ik haakte een poosje later “iets”.

“Iets” nam een enorme run stroomafwaarts dwars door de slip heen en nam zeker 60-70 meter backing.

Dan krijg je soms “spijt” dat je zonder weerhaak vist, want door de stroomdruk op de lijn kon de vis de vlieg lossen.

We zullen nooit weten wat het was, maar volgens de Limburgers moet het een Roofblei zijn geweest.

Het is zeker een schitterende omgeving en de ontvangst van onze Limburgse vrienden was zeer hartelijk!

De onderstaande foto's geven een goed beeld van deze zeer mooie Grensmaasdag.

 

De Sure in Luxemburg, van 4 tot 16 juni 2018

Ook dit jaar heeft Dick een clubvistrip naar de Sure georganiseerd. Het was een prachtige week met goede vangsten. Er waren zo’n acht man toegestroomd op Camping Bissen waar ze gebruikt maakten van de diverse overnachtingmogelijkheden op de camping en in het hotel.  De vangsten waren enkele dagen zo goed dat sommige clubleden de tel maar niet meer hebben bij gehouden. Ook werden een aantal mooie grote bruine forellen gevangen die een plaatje verdienden.

Ondergetekende is de week erna neergestreken op dezelfde camping en heeft daar samen met Cor, die nog even gebleven was, nog een weekje gevist. En hoewel we de tel nu best bij konden houden, hebben we erg leuk gevangen en ook wel weer een paar fraaie exemplaren. De meeste vis hebben we dit keer gevangen op de camping zelf en langs de volgende camping stroomafwaarts. De no-kill zone leverde dit keer de minste vis op.

Een mooie bruine forel gevangen in de Sure. Weliswaar in 2017, maar die van 2018 waren even zo prachtig.

 

Twiskedag 7 juli 2018

Op 7 juli vond de Twiskedag plaats. Voor het eerst in al die jaren niet meer op een dinsdag avond, maar op een zaterdagmiddag. Dit was op verzoek van een aantal clubleden die werken en die ook wel eens mee wilden.

Er waren 14 deelnemers  die zich in de loop van de dag verspreidden over de vele stekken die het Twiske rijk is. Het Twiske blijft een schitterend gebied om doorheen te struinen en te fietsen en her de der te zoeken naar vis. Maar ook dit jaar waren, wellicht vanwege het super mooie weer , de vangsten niet geweldig . Misschien toch eens bekijken  of we de Twiskedag niet eens in voor- of naseizoen moeten organiseren. Want de ervaring van de laatste jaren leert, althans aan ondergetekende, dat de topdagen meer in het voor- en naseizoen voorkomen.

Nieuw bij de Twiskedag is dat het nu mogelijk is om de dag af te sluiten met een etentje in het jachthaven restaurant.  Een mogelijkheid die de ware Meivlieger niet aan z’n neus voorbij laat gaan. En dus werd deze Twiskedag afgesloten met een lekker etentje op het zonovergoten terras.

 

Rivierendag 2018

De rivierendag heeft dit jaar als gevolg van het aanhoudende droge weer geen doorgang gevonden. Tom schreef daarover het volgende naar de deelnemers :

"Beste Meivliegers,

Door de tropische omstandigheden van de laatste maanden is er heel weinig water in de rivier en zijn onze vangsten gemiddeld héél, héél matig tot nu op grond waarvan ik heb besloten onze clubdag aan de Waal/Merwede voor dit jaar te annuleren. En aantal ervaren Meivliegers op de rivier hebben nu al 4 x geblankt en dat wil ik jullie niet aandoen. Vingen we andere jaren naast winde altijd heel grote brasems, dit jaar hebben we ze nog niet eens gezien in het oppervlak, laat staan gevangen ☹.

Mochten de omstandigheden nog drastisch wijzigen in positieve zin dan sluit ik een evt. sessie niet uit in b.v. september maar op basis van wat ik nu zie en verwacht ben ik niet positief.

Met excuses, tight lines en groeten " 

Tom had een vooruitziende blik want de rivierendag heeft niet meer plaats gevonden. Hopelijk volgend jaar beter.

De Redactie

 

 

Google Maps