Een feestje, de nieuwjaarsborrel 2016

Linda en Joke van het clubhuis hadden erg hun best gedaan op de aankleding van de clubruimte voor de nieuwjaarsborrel ; tafelkleedjes, bloemen, een knabbeltje en kaarsjes. Het was er allemaal en zag een heel feestelijk uit. Bedankt dames ! Het was alsof de clubleden dat geroken hadden want ze kwamen in grote getale naar de nieuwjaarsborrel toe. Ruim vijfenveertig mensen schudden elkaar bij binnenkomst de hand of omhelsden elkaar en wensten elkaar de beste wensen toe voor het nieuwe jaar . De voorzitter deelde de muntjes uit voor de gratis consumpties en nadat iedereen zich genesteld had op een gezellige plek aan een van de grote tafels vroeg ons aller voorzitter Dick het woord.

In zijn toespraak stond Dick om te beginnen stil bij het overlijden van twee trouwe clubgenoten, Henriette Adema van Scheltema en Carel Koning. Ter nagedachtenis aan hen hielden we een korte stilte. Daarna ging Dick in op de positieve instelling van de leden van de Meivlieg ten aanzien van hun club. Een houding waaraan onze club z’n succes te danken heeft. Speciaal noemde hij de mensen die bijzondere taken voor de club verrichten zoals Piet met de bevoorrading en het beheer van de kar, Mario en Sjef en Jan en Cees als bindinstructeurs voor beginners en gevorderden, Mike en John als werpinstructeurs, Tom en Jan voor de communicatie, Cees voor de ledenadministratie, de mensen van de activiteitencommissie en en en …… natuurlijk vergat hij wel iemand (zoals ik hier stellig ook) zodat dit keer Joop (vorig jaar Kees vd Berg) gelukkig kon opstaan om te melden dat Dick vooral Franka Bolt niet mocht vergeten te bedanken voor het verzorgen van al die fraaie verjaardagskaarten.Na de toespraak had Peter Keizer en jetsetter van een fles champagne en glazen meegenomen waarmee hij iedereen van een glaasje champagne kon voorzien. Zo kon er passend op het nieuwe jaar getoast worden. Bedankt Peter. Daarna werd het al met al weer een gezellige boel zoals te doen gebruikelijk bij ons cluppie. Wij bedanken bet bestuur voor deze gezellige avond en wij wensen Dick, Herman, John, Mike en Sjef een heel goed clubjaar toe.

 

De redactie

Google Maps