Welkom bij VVC de Meivlieg

Update clubavonden VVC de Meivlieg

We hopen dat jullie de  afgelopen periode allemaal gezond zijn doorgekomen en dat we snel alles wat te maken heeft met het Corona virus achter ons kunnen laten.

Van diverse kanten kwam het verzoek om eens wat duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de onze clubavonden. Er vanuit gaand dat we geen last zullen hebben van een 2e golf,  willen we met ingang van 1 september de clubavonden vervolgen. We hebben dan nog 1 maand zomerseizoen, om vanaf 1 oktober het winterprogramma op te starten. Dit is ons plan, maar dat moet nog afgestemd worden met het Dorpshuis (het Dorpshuis gaat weer open vanaf 17 augustus).

Het spreekt voor zich dat alle maatregelen die Kabinet, de burgemeesters, de veiligheidregio’s en last but not least het Dorpshuis voorschrijven strikt opgevolgd moeten worden. Dus bijv. 1 1/2 mt. is anderhalve meter en als een mondkapje verplicht wordt, dan moet dat maar. Iedereen die zich hier in kan vinden is van harte welkom. Het bestuur van VVC de Meivlieg is niet van plan om als “handhavers” op te treden. Uiteraard moet ieder voor zich bepalen of je het wel of niet prettig vind om naar de club te komen.

Hoe dat winterprogramma eruit komt te zien en of de traditionele visdagen met VVC Midden Limburg (in Wilnis de snoekdag en in Limburg de Grensmaas) doorgang vinden, zal zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

Wij hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten vanaf 1 september.

Google Maps